Osmium-Identification-Code
Owner Change Code (OCC)
«»

Owner Change Code (OCC)

Overdrachtsproces voor privé-goederen

Vóór de levering wordt elk osmiumstuk gecertificeerd en krijgt het als onderdeel van dit proces een Osmium Identificatiecode (OIC) die verwijst naar de fotografische documentatie van zijn unieke kristaloppervlak.

Alle informatie over het osmiumstuk, inclusief afmetingen en gewicht, wordt opgeslagen in de Internationale Osmiumdatabank. Deze informatie dient niet alleen ter identificatie van osmium, maar kan ook worden gebruikt om de eigenaar van een stuk terug te vinden of om namens de eigenaar het eigendom te bewijzen en te bevestigen.

Het opslaan van deze informatie samen met persoonlijke gegevens van de eigenaar in de databank is derhalve facultatief. Deze laatste zijn beschikbaar voor het instituut, maar niet publiekelijk zichtbaar wanneer een OIC-vraag wordt ingediend. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een osmiumstuk beschikbaar is voor verkoop en de eigenaar moet worden geïdentificeerd om een aankoopbod te ontvangen.

 

Statusrapporten over de verblijfplaats van osmium

In de databank worden ook verschillende statusindicatoren opgeslagen die belangrijk zijn bij het proces van eigendomsoverdracht. Voor een bepaald osmiumstuk omvat dit naast de persoonlijke informatie van de eigenaar ook de persoonlijke informatie van de bezitter. Een bezitter kan een tussenpersoon of een verwerkingsbedrijf zijn.

Aanvullende statusindicatoren die in de databank worden gedocumenteerd zijn onder meer verpakt, onverpakt, verzonden, verzekerd, rechten betaald. Voor verzonden goederen kan het trackingnummer worden opgeslagen en automatisch door het systeem worden doorgestuurd naar de nieuwe bezitter of eigenaar, zodat de huidige locatie online kan worden gevolgd.

 

De code voor het wijzigen van de eigenaar (Owner Change Code - OCC)

In verschillende omstandigheden kan de bezitter of eigenaar van een osmium stuk veranderen, waardoor de in de databank opgeslagen informatie moet worden bijgewerkt. Daartoe wordt bij elk osmiumstuk de OCC afgegeven. Het bestaat uit een combinatie van zes letters en cijfers. De OCC vervalt zodra hij wordt gebruikt om de eigenaar te wijzigen. In dat geval ontvangt de nieuwe eigenaar een nieuwe OCC. Bezitters kunnen meerdere keren van eigenaar worden veranderd door dezelfde OCC te gebruiken.

Een OCC wordt pas afgegeven als een eigenaar is geregistreerd in de osmium databank. Dit gebeurt op het moment van verkoop of later op verzoek van de klant in de osmium database. Als een osmium stuk wordt verkocht en eigendom of bezit wordt geregistreerd, moet de huidige eigenaar zijn eigendom bewijzen.

Scenario 1: Een eigenaar is van plan de goederen aan iemand anders over te dragen en toch eigenaar te blijven. In dat geval gebruikt hij of zij de OCC om de overeenkomstige databankgegevens van het osmiumstuk te openen en de informatie betreffende de bezitter bij te werken. Dit kan bijzonder nuttig zijn wanneer goederen op een andere plaats worden bewaard, bijvoorbeeld in een kluis bij een bank. Particulieren kunnen ook de verzendingsstatus documenteren. Dit maakt transacties tussen particulieren even veilig en ongecompliceerd als het kopen bij een Osmium-Instituut of een groothandelaar. Omdat de informatie van vroegere bezitters permanent wordt gearchiveerd, is de weg van een osmiumstuk traceerbaar, op voorwaarde dat de eigenaars consequent statusupdates documenteren.

Scenario 2: Een eigenaar is van plan een osmiumstuk te verkopen (als een transactie tussen twee privépersonen). Voor deze eigenaar is het belangrijk om de datum van de vorige eigendomsoverdracht nauwkeurig te registreren om de fiscale gevolgen van de verkoop te bepalen, in het bijzonder of hij of zij in aanmerking komt voor vrijstelling van vermogenswinstbelasting (afhankelijk van de toepasselijke wetgeving). Het is daarom van cruciaal belang dat alle wijzigingen van eigendomsrecht op het tijdstip van de verkoop worden gedocumenteerd. Informatie die kan worden opgeslagen, indien gewenst, omvat persoonlijke informatie van de nieuwe eigenaar (volledige naam, land van verblijf, adres, telefoonnummer, e-mailadres), evenals de prijs. Het lokale Osmium-Instituut kan deze informatie op verzoek verstrekken ter ondersteuning van bijvoorbeeld onderbouwende besprekingen met de belastingdienst.

De huidige eigenaar verandert online van eigenaar nadat de transactie is afgerond (gelden ontvangen en goederen overhandigd). Dit gebeurt door het osmium stuk op deze website op te roepen en de OCC voor dat osmium stuk in te voeren. Eerst moet de huidige eigenaar de persoonlijke gegevens van de nieuwe bezitter invoeren en controleren, waaronder met name het e-mailadres van de nieuwe bezitter. De nieuwe bezitter kan op hetzelfde ogenblik worden geregistreerd. Bij een eigendomsoverdracht komt de nieuwe bezitter meestal overeen met de nieuwe eigenaar, maar er kunnen zich gevallen voordoen waarin de gekochte goederen in het bezit zijn van bijvoorbeeld een tussenpersoon of een juwelier.

Vanaf het ogenblik van de activering van het OCC door de eigendomsoverdracht, heeft de vroegere eigenaar niet langer de mogelijkheid om over de boekingen van de bezitter te beschikken. De nieuwe eigenaar ontvangt een nieuwe OCC van het systeem en kan nu zelfstandig wijzigingen aanbrengen in de eigendomsvermelding en de bezitter wijzigen. De naam van de nieuwe eigenaar kan echter niet worden gewijzigd, tenzij een nieuwe eigenaar daadwerkelijk de plaats inneemt van de oude eigenaar. De eigenaar kan bijvoorbeeld zijn adres wijzigen, maar niet zijn naam. In geval van huwelijk of erfenis wordt een overgangsprocedure gestart die begint met een rechtstreeks verzoek aan het Osmium-Instituut. Om de naam van de eigenaar te wijzigen, moet het bewijs van de naamswijziging of de erfenis worden geleverd. De definitieve naamswijziging kan alleen worden goedgekeurd door het lokale Osmium-Instituut.

 

Daarnaast kan het zijn dat goederen opnieuw gecertificeerd moeten worden:

Scenario 1: Een osmium-stuk, bijvoorbeeld een ster-rij, is gebroken in twee of meer stukken die men nu van plan is door te verkopen. Deze stukken worden naar het Osmium-Instituut gezonden, dat de Osmium Identificatiecode (OIC) ongeldig maakt, ze als gesplitste osmiumstukken markeert en deze stukken met twee of meer nieuwe OIC's opnieuw in de osmium-databank opneemt. De herkomst is nog steeds duidelijk traceerbaar en gedocumenteerd in de geschiedenis van de afzonderlijke stukken. Het is ook mogelijk om osmium stukken te hercertificeren die stammen uit de begindagen van de handel in kristallijn osmium en die nog geen OIC hebben. Op dezelfde manier kan een hercertificatie van osmium stukken worden uitgevoerd om de fotografische documentatie te verbeteren of als een stuk niet kan worden gevonden in de database, hoewel het duidelijk kristallijn osmium is.

Scenario 2: Een of meer osmiumstukken zijn gecombineerd tot een enkel osmium sieraad. In dit geval bezorgt de juwelenfabrikant of juwelier zijn of haar lokale Osmium-Instituut hoge-resolutie foto's van het volledige osmiumjuweel waarop de osmiumoppervlakken duidelijk zichtbaar zijn. Ook moeten de OIC's van de afzonderlijke osmiumstukken en hun plaatsing in het osmiumjuweel worden aangegeven. Het lokale Osmium-Instituut voegt tegen een kleine vergoeding deze OIC's samen tot één nieuwe OIC voor het osmium sieraad. Deze nieuwe OIC wordt samen met de volledige naam, het land van verblijf, adres, telefoonnummer en emailadres van de bezitter, de eigenaar en de juwelier opgeslagen in de osmium database. Deze informatie wordt ook gebruikt om certificaten voor osmium juwelen uit te reiken. Wanneer op een bepaald moment de afzonderlijke osmiumstukjes weer uit een osmiumjuweel worden verwijderd, worden de oorspronkelijke OIC's weer geactiveerd en kunnen de osmiumstukjes weer worden verkocht, mits zij niet zijn beschadigd of anderszins gewijzigd.

 

 
© 2024
Fenster schließen
Owner Change Code (OCC)