Osmium-Identification-Code
Verwerker of eigenaar
«»

Verwerker of eigenaar

Definitie van bezit en eigendom:

De bezitter is de persoon of instelling die de goederen in handen heeft, maar deze slechts in consignatie heeft ontvangen. De bezitter houdt de goederen slechts tijdelijk vast voor verwerking, opslag of verkoop.

Anderzijds is de eigenaar de persoon of instelling die alle rechten op de goederen heeft. De eigenaar heeft de goederen gekocht en ervoor betaald. Hij of zij is meestal ook in het bezit van de goederen en kan het bezit aan derden overdragen.

 

Nieuwe dingen die u kunt doen:

>U kunt de bezitter van goederen die u bezit op elk moment wijzigen. Als u de goederen overdraagt aan een makelaar of een fabrikant, kunt u dit in de databank invoeren en op elk moment wijzigen. Het is mogelijk om meerdere wijzigingen door te voeren, aangezien de bezitter meer dan eens kan veranderen. Als de goederen zowel uw eigendom als uw bezit zijn, registreert u uzelf als bezitter.

>In geval van verkoop kunt u het eigendom van de goederen eenmalig en onherroepelijk overdragen aan een andere eigenaar. Als u dit doet, wordt uw Eigenaar-Wijziging-Code (Owner Change Code, OCC) ongeldig. De nieuwe eigenaar ontvangt een nieuwe OCC op het door hem of haar opgegeven e-mailadres. Als u twijfelt, neem dan contact op met onze hotline: +49 (89) 744 88 88 88.
Gelieve er rekening mee te houden dat als gevolg van de landspecifieke houdperiodes voor belastingvrijstellingen, meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop van osmium kunnen leiden tot belastingverplichtingen. Het is uw plicht om de bevoegde autoriteiten, bv. het belastingkantoor, te gelegener tijd op de hoogte te houden van uw transacties.

 

 
© 2024
Fenster schließen
Verwerker of eigenaar