Osmium-Identification-Code
Informacije o identifikacijskom kodu osmija (OIC)

Informacije o identifikacijskom kodu osmija (OIC)

Kod za promjenu vlasnika (OCC)

Postupak prijenosa za privatnu robu

Prije dostave svaki komad osmija prolazi postupak certifikacije i u tom postupku dodjeljuje mu se Identifikacijski kod osmija (OIC) koji se odnosi na foto dokumentaciju njegove jedinstvene kristalne strukture.

Sve informacije kojima se pobliže određuje određeni komad osmija, uključujući dimenzije i težinu, pohranjuju se u Međunarodnu bazu podataka o osmiju. Osim što omogućuju identifikaciju osmija, te informacije mogu se koristiti za pronalazak vlasnika pojedinog komada osmija ili za dokazivanje i potvrđivanje vlasništva u ime vlasnika.

Pohranjivanje osobnih informacija o vlasniku uz ove informacije nije obavezno. Informacije o vlasniku dostupne su institutu, ali nisu javno vidljive nakon unošenja upita s brojem OIC. To je korisno, primjerice, ako je komad osmija ponuđen na prodaju i potrebno je identificirati vlasnika kako bi dobio ponudu za kupnju.

 

Izvješća o stanju i mjestu gdje se nalazi osmij

U bazi podataka također se pohranjuje nekoliko statusnih indikatora koji su važni u postupku prenošenja vlasništva. Za pojedini komad osmija to uključuje dodavanje osobnih podataka vlasnika te osobnih podataka posjednika. Posjednik može biti posrednik ili tvrtka za obradu.

Dodatni statusni indikatori koji se bilježe u bazi podataka uključuju: pakiran, nepakiran, otpremljen, osiguran, carina plaćena. Za otpremljenu robu sustav može pohraniti i automatski proslijediti broj za praćenje pošiljke novom posjedniku ili vlasniku kako bi se omogućilo online praćenje trenutne lokacije.

 

Kod za promjenu vlasnika (OCC)

U nekim okolnostima može doći do promjene posjednika ili vlasnika određenog komada osmija, što zahtjeva ažuriranje podataka pohranjenih u bazi podataka. U tu svrhu uz svaki komad osmija izdaje se OCC. OCC je kombinacija šest slova i brojeva. OCC istječe kad se jednom upotrijebi za promjenu vlasnika. U tom slučaju novi će vlasnik primiti novi OCC. Posjednici se mogu mijenjati više puta korištenjem istog OCC-a.

OCC se izdaje tek nakon što se vlasnik registrira u bazi podataka o osmiju. To se događa u trenutku kupoprodaje ili kasnije na zahtjev klijenta u bazi podataka o osmiju. Ako se komad osmija proda i vlasništvo ili posjedovanje se registrira, trenutni vlasnik mora dokazati vlasništvo.

Prvi scenarij: Vlasnik planira prepustiti robu nekom drugom, a pritom ostati vlasnik. U tom slučaju vlasnik upotrebljava OCC kako bi pristupio odgovarajućem unosu u bazi podataka o komadu osmija te ažurirao podatke koji se odnose na posjednika. To se može pokazati osobito korisnim ako se roba čuva na drugoj lokaciji, na primjer u sefu u banci. Osim toga, fizičke osobe mogu dokumentirati i status pošiljke. Zbog toga su transakcije između fizičkih osoba jednako sigurne i jednostavne kao i kupnja od Instituta za osmij ili veletrgovca. Budući da se informacije o prethodnim posjednicima trajno pohranjuju, put komada osmija moguće je pratiti pod uvjetom da vlasnici konzistentno dokumentiraju ažuriranja statusa.

Drugi scenarij: Vlasnik planira prodati komad osmija (u transakciji između dviju fizičkih osoba). Za ovog je vlasnika bitno imati točnu evidenciju o datumu prethodnog prijenosa vlasništva kako bi odredio porezne učinke prodaje, odnosno ima li pravo na izuzeće od poreza na kapitalnu dobit (ovisno o mjerodavnom zakonodavstvu). Dakle, ključno je dokumentirati bilo kakve promjene vlasništva odmah u trenutku prodaje. Informacije koje se po želji mogu spremiti uključuju osobne informacije o novom vlasniku (puno ime, zemlja boravišta, adresa, broj telefona, adresa e-pošte) kao i cijenu. Lokalni institut za osmij može na zahtjev dostaviti ove informacije u svrhu pružanja potpore u, primjerice, potkrepljivanju argumenata u raspravama s poreznim tijelima.

Trenutni vlasnik provodi online postupak promjene vlasnika nakon završetka transakcije (novac je primljen i roba je predana novom vlasniku). Postupak se provodi tako što se na ovoj internetskoj stranici pronađe određeni komad osmija i unese OCC kod za taj komad osmija. Najprije trenutni vlasnik mora unijeti i provjeriti osobne podatke novog vlasnika, a osobito adresu e-pošte novog vlasnika. U tom se trenutku može registrirati i novi posjednik. U slučaju prijenosa vlasništva, novi posjednik obično je novi vlasnik, ali mogu postojati slučajevi u kojima je kupljena roba u vlasništvu posrednika ili proizvođača nakita, primjerice.

Od trenutka aktivacije OCC koda u postupku prenošenja vlasništva, prijašnji vlasnik više ne može ukloniti unose posjednika. Novi vlasnik od sustava dobiva novi OCC i sad može samostalno unositi promjene u unosu vlasništva te promijeniti posjednika. Međutim, ime novog vlasnika ne može se promijeniti osim u slučaju kad novi vlasnik zauzima mjesto starog vlasnika. Na primjer, vlasnik može promijeniti svoju adresu, ali ne može promijeniti svoje ime. U slučaju sklapanja braka ili dobivanja nasljedstva, pokreće se postupak prijenosa koji započinje podnošenjem izravnog zahtjeva Institutu za osmij. Dokaz o promjeni imena ili nasljedstvu mora biti priložen kako bi se promijenilo ime vlasnika. Konačnu promjenu imena može odobriti samo lokalni Institut za osmij.

 

Nadalje, može se javiti potreba za ponovnom certifikacijom robe:

Prvi scenarij: Komad osmija, primjerice zvjezdani štapić, odvojen je na dva ili više komada u svrhu prodaje. Ti se komadi šalju na Institut za osmij koji poništava Identifikacijski kod osmija (OIC) za zvjezdani štapić, označava komade kao podijeljene komade osmija i ponovno unosi te komade u bazu podataka o osmiju te im pridružuje dva ili više novih OIC kodova. Porijeklo je i dalje jasno sljedivo i dokumentirano u povijesti pojedinačnih komada. Osim toga, moguće je i ponovno certificirati komade osmija koji potječu iz ranih dana trgovine kristalnim osmijem i koji još uvijek nemaju OIC kod. Nadalje, ponovna certifikacija osmija može se provesti u svrhu poboljšavanja fotografske dokumentacije ili ako komad osmija nije moguće pronaći u bazi podataka iako se nepobitno radi o kristalnom osmiju.

Drugi scenarij: Jedan ili više komada osmija spojeni su u jedan komad nakita od osmija. U tom slučaju proizvođač nakita ili zlatar dostavlja svom lokalnom Institutu za osmij fotografije u visokoj rezoluciji koje prikazuju cijeli komad nakita od osmija te na kojima su jasno vidljive površine komada osmija. Osim toga, potrebno je naznačiti OIC kodove pojedinačnih komada osmija te označiti njihov raspored na komadu nakita od osmija. Lokalni Institut za osmij za malu naknadu spaja navedene OIC kodove u jedan novi OIC kod za taj komad nakita od osmija. Taj novi OIC pohranjuje se u bazu podataka o osmiju zajedno s punim imenom, zemljom boravišta, adresom, brojem telefona i adresom e-pošte posjednika, vlasnika i proizvođača nakita. Ti se podaci koriste i za izdavanje certifikata za komade nakita od osmija. Kad se u nekom trenutku individualni komadi osmija uklone iz komada nakita od osmija, originalni OIC kodovi ponovno se aktiviraju i ponovno je moguće prodati komade osmija, pod uvjetom da nisu oštećeni ili izmijenjeni na drugi način.

Prijenos identifikacijskog koda (OIC) i koda za promjenu vlasnika (OCC)

Ako se nekoliko komada osmija kombinira u jedan komad nakita od osmija, novi kodovi moraju se dodijeliti tom komadu nakita od osmija.

Taj zadatak obično obavlja proizvođač nakita. Obično klijent dostavlja proizvođaču nakita pojedinačne komade osmija. Klijent registrira proizvođača nakita kao privremenog posjednika putem OCC koda, ali zadržava vlasništvo.

Proizvođač nakita sad može unijeti nekoliko spojenih komada koristeći se OCC kodom vlasnika, što rezultira stvaranjem novih nadređenih OIC i OCC kodova. Oni se odnose na komad nakita od osmija kao cjelinu i sadržavaju sve individualne komade osmija koji su postavljeni na komad nakita od osmija!

Budući da taj novi komad sadrži i druge materijale, kao što su platina, srebro, zlato ili drugo drago kamenje, u tom slučaju proizvođači nakita mogu sami odrediti prodajnu cijenu.

Posjednik ili vlasnik

Definicija posjeda i vlasništva:

Posjednik je osoba ili institucija koja ima robu u svojim rukama, ali primila ju je samo kao robu na konsignaciju. Posjednik ima robu samo privremeno, u svrhu obrade, pohrane ili prodaje.

S druge strane, vlasnik je osoba ili institucija koja ima sva prava na robu. Vlasnik je kupio robu i platio je. Vlasnik je obično i posjednik robe i može prenijeti posjed nad robom na treće strane.

 

Nove mogućnosti koje su vam dostupne:

  1. Možete u bilo kojem trenutku promijeniti posjednika robe koja je u vašem vlasništvu. Ako prenesete robu posredniku ili proizvođaču, možete to unijeti u bazu podataka i promijeniti u bilo kojem trenutku. Moguće je izvršiti veći broj promjena, budući da se posjednik može mijenjati više od jednom. Ako je roba u vašem vlasništvu i u vašem posjedu, molimo vas da registrirate sebe kao posjednika.
  2. U slučaju prodaje možete prenijeti vlasništvo nad robom na drugog vlasnika samo jednom i nepovratno. Ako to učinite, vaš Kod za promjenu vlasnika (OCC) bit će učinjen nevažećim. Novi vlasnik primit će novi OCC na svoju adresu e-pošte. Ako imate bilo kakvih pitanja, molimo vas da nazovete naš dežurni telefon na broj +49 (89) 744 88 88 88

Napominjemo da uslijed razdoblja držanja za porezno oslobođenje koja su određena pojedinačno za svaku državu kapitalna dobit proizašla iz prodaje osmija može rezultirati poreznim obvezama. Vaša je dužnost da pravovremeno informirate nadležna tijela, odnosno poreznu upravu, o svojim transakcijama.

Proces certifikacije

Svi naši proizvodi od osmija prolaze kroz definirani postupak autentifikacije i dostavljaju se zajedno s certifikatom autentičnosti koji izdaje Njemački institut za osmij čije se sjedište nalazi u Baierbrunnu u Njemačkoj.

Osmij se kristalizira samo u Švicarskoj. Sav osmij najprije se dostavlja u Njemačku, gdje Njemački institut za osmij autentificira svaki pojedini komad osmija i dodijeljuje mu certifikat. Svaki certifikat nosi jedinstveni identifikator, Identifikacijski kod osmija (OIC).

OIC se sastoji od kombinacije slova i brojeva, primjerice K - LM3D - T93G, a strukturiran je kako slijedi: Prvo slovo odnosi se na vrstu artikla (K u prethodnom primjeru označava disk od osmija), dok sljedeća polja automatski generira sustav.

Sudionici na tržištu osmija, uključujući i carinska tijela, proizvođače nakita, veletrgovce i fizičke osobe, upotrebljavaju Identifikacijski kod osmija za verifikaciju priloženih certifikata. Certifikatima se može pristupiti u bilo kojem trenutku putem interneta i moguće ih je preuzeti u obliku PDF dokumenta. Informacijama poput dimenzija, težine, cijene i fotografija visoke rezolucije može se pristupiti samo nakon unošenja valjanog OIC koda.

Identifikacijski kod osmija pruža sigurnu metodu zaštite i osiguravanja autentičnosti kako za kupce tako i za prodavatelje osmija: Prodavateljima jamči točnu prodajnu cijenu, a kupcima ulijeva osjećaj sigurnosti u certifikaciju i autentičnost njihovog komada osmija.

Postupak prodaje osmija

Najvažnija funkcija je aktivacija za prodaju. Ako razmišljate o prodaju svog osmija, možete upotrijebiti OCC kod kako biste ukazali na svoju namjeru jednostavnim označavanjem polja kvačicom.

Ako potencijalni kupac upiše vaš kod u tražilicu, dobit će obavijest o vašoj namjeri da prodate svoj komad osmija. Zainteresirani kupci moći će vas anonimno kontaktirati putem ovog alata.

Osim toga, vaš komad osmija bit će na popisu za trgovačke partnere Instituta za osmij. Trgovački partneri mogu online tražiti komade osmija koje prodaju fizičke osobe.

 
© 2024
Fenster schließen
Informacije o identifikacijskom kodu osmija (OIC)