Osmium-Identification-Code
Login
«»

Login

רשויות המכס רשאיות לבקש מידע על הבעלים והמחזיקים של אוסמיום בעת נסיעה עם אוסמיום מעבר לגבולות.

אנו מבקשים בחביבות מרשויות המכס שעדיין אינן מכירות את התהליך הזה לפנות למכון אוסמיום בארצם כדי לקבל מידע נוסף.

אנו מציעים קורסי הדרכה מקוונים בחינם לעובדי המכס בגרמנית ובאנגלית.

למטרות זיהוי, ה-OIC צריך תמיד להיות זמין בכל פעם שאוסמיום עובר גבול. עבור רוב המוצרים שלנו, ה-OIC מודפס ישירות על האריזה המכילה את האוסמיום. רשויות המכס יכולות להזין את ה-OIC בשדה לעיל כדי לקבל מידע נוסף על פיסת האוסמיום.

שים לב כי חברות שירות משלוחים, סוחרי מתכות יקרות או תכשיטנים הם בדרך כלל רק מחזיקים באוסמיום שהם נושאים איתם. רק הבעלים מוסמך לעדכן מידע הנוגע להחזקת אוסמיום באינטרנט באמצעות ה- OCC.

 

הרשמה | ססמא נשכחה

 
© 2024
Fenster schließen
Login