Osmium-Identification-Code
OIC הזנת
«»

OIC הזנת

ברוכים הבאים למרכז ההסמכה של מכון האוסמיום.

כאן ישנה האפשרות לבצע שינויים לגבי החזקה ובעלות על ידי הזנת קוד זיהוי האוסמיום שברשותכם (OIC), אשר נמסר יחד עם האוסמיום.

נא לקרוא בעיון את ההסברים בכרטיסית המידע על ה-OIC לפני שתתחיל.

אם עדיין אין לכם OIC, מכיוון שהאוסמיום שלכם מתוארך לפני ההסמכות, יש ללחוץ על הלשונית פרסום הסמכה (Post Certification).

אם אבד קוד שינוי הבעלים (OCC), תוכלו להזמין אותו מחדש. אנא ללחוץ על "קוד שאבד".

יש להתחיל בהזנת OIC בשדה המוצג בחלק העליון של דף הבית. ניתן להזין קודים מרובים המופרדים פשוט באמצעות פסיק. לאחר מכן תונחו בתהליך.

אם יש לכם שאלות, אנא צרו קשר עם המוקד הבינלאומי שלנו.

 

 
© 2024
Fenster schließen
OIC הזנת